Posebna zona Kolarina

Osnovni podaci – Posebna zona Kolarina

Datum osnivanja zone: 25.1.2021.

Organizator zone: SE Kolarina d.o.o.

Centralno priključno mjesto zone (CPM): ulaz/izlaz na DV 110 kV Bilice - Benkovac uz izgradnju nove TS x/110 kV Kolarina

Priključak korisnika mreže na CPM prema sklopljenim ugovorima o priključenju: 

  • transformatorsko polje 1 – definirana priključna snaga za predaju u mrežu 79 MW
  • transformatorsko polje 2 – definirana priključna snaga za predaju u mrežu 60 MW

Stvaranje tehničkih uvjeta u mreži: 

  • revitalizacija 2xDV 110 kV Obrovac-Bruška, duljine 2x16,6 km, ugradnjom visokotemperaturnih vodiča. 
  • revitalizacija DV 110 kV Bilice-Kolarina-Benkovac, duljine 41 km, ugradnjom visokotemperaturnih vodiča.

Lokacija Posebne zone Kolarina u elektroenergetskoj mreži: