Posebna zona Pometeno Brdo

Osnovni podaci – Posebna zona Pometeno Brdo

Datum osnivanja zone: 4.8.2021.

Organizator zone: Dugobabe d.o.o.

Posebna zona se priključuje na prijenosnu mrežu preko centralnog priključnog mjesta (CMP), kojeg čini novo 110 kV transformatorsko polje =E17 u TS 400/220/110 kV Konjsko.

Sudionici posebne zone se priključuju na mrežu preko kontrolnog mjernog mjesta na 35 kV strani transformatora 35/110 kV, koji nije dio prijenosne mreže HOPS-a, stoga je CMP ujedno i priključak za sudionike posebne zone. 

Priključci prema sklopljenim ugovorima o priključenju:

Ukupna snaga za predaju u mrežu: 84,7 MW

Stvaranje tehničkih uvjeta u mreži: nema


Lokacija Posebne zone Pometeno Brdo  u elektroenergetskoj mreži: